Searching Contents....

Ang Tugmang Pambata

Ito ay mga tugmang walang diwa, sinasabihang ito ang pinagmulan o pinag-ugatan ng tula.

editor Editor

3min 0s read